Diensten

U kunt mij inschakelen voor de volgende diensten:

• Boekhouding
• Jaarrapportages
• Advisering
• Belastingen
• Salarissen

Boekhouding

Bij STIPT administraties kunt u vanzelfsprekend terecht voor uw boekhouding. Ik ben de deskundige bij uitstek als het gaat om het doelmatig voeren van uw administratie en het samenstellen van uw jaarrapport. Per maand, per kwartaal of jaarlijks verzorg ik de verwerking van uw boekhouding en rapportage middels moderne apparatuur en (internet)software. Verwerking van uw boekhouding kan plaatsvinden bij mij op kantoor dan wel bij u op het bedrijf, maar ook gezamenlijk via internet-boekhouden.

Jaarrapportages

Eén van mijn belangrijkste diensten is het op deskundige en betrouwbare wijze samenstellen van uw jaarraportage.

Advisering

Als actieve adviseur ben ik graag uw aanspreekpunt bij ingrijpende zaken zoals start, opvolging, verkoop, samenwerking, keuze ondernemingsvorm en dergelijke zaken. Maar ook minder plezierige gebeurtenissen, zoals ruzies, echtscheiding en overlijden zijn onderwerpen waarin ik een professionele rol kan vervullen. Niet altijd kan ik zelf, of wil ik zelf, de problemen van mijn klanten oplossen. In voorkomende gevallen val ik dan ook terug op mijn netwerk van vertrouwde externe adviseurs, zoals advocaten, notarissen en fiscalisten.

Belastingen

Als ondernemer of particulier wordt u geconfronteerd met een veelheid aan belastingverplichtingen. Uit hoofde van mijn deskundigheid verzorg ik uw aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting (dividendbelasting), omzetbelasting en loonheffingen. Hieraan verwante zaken, zoals het indienen van voorlopige teruggaven, zorgtoeslag, kindertoeslag, bezwaarschriften, het beantwoorden van vragenbrieven en het begeleiden van boekenonderzoeken zijn bij mij ook in vertrouwde handen.

Salarissen

STIPT administraties verzorgt uw complete salarisadministratie tegen een vaste prijs per werknemer per maand.